Građevinsko preduzeće "Simpro" Doboj osnovano je sada već davne 1996. godine u Doboju. U svojstvu investitora, projektanta i izvođača radova, izgradili smo veliki broj stambenih i poslovnih objekata namenjenih tržištu. Pratimo trendove u oblasti građevinarstva, tako da iz godine u godinu usavršavamo sopstvene kadrove, osavremenjujemo tehničke kapacitete i edukujemo sopstveni menadžment.

SIMPRO INFO

JIB: 4400016620001

PIB: 400016620001

Matični broj: 1859625

 

 

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, na osnovu člana 123. stav 5. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 84/02) i rješenja o ispunjenosti uslova za građenje objekata

broj 3988/09 od 03.10.2009. godine izdaje:

L I C E N C U

DOO "SIMPRO" Doboj

ispunjava uslove za građenje objekata visokogradnje, osim mašinskih i elektro instalacija, za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave

Naši partneri

UNDP Bosnia and Herzegovina, Crkvena opština Kasindol, "MIS" Istočno Sarajevo, Opština Brod, "Telemax" d.o.o. Laktaši, "Dak" d.o.o. Istočno Sarajevo, "Teakom" d.o.o., Opština Petrovo, Željeznice RS Doboj, Vlada Republike Srpske. Kompletnu referens listu pogledajte ovdje ...

O Nama

Građevinska kompanija "SIMPRO" iz Doboja osnovana je 1996. godine. U tom vremenu izgradili smo preko 100 objekata različitih namjena i gabarita. Više informacija možete saznati ovdje ...

Budimo u kontaktu

 

  • Karabegovac bb, 74000 Doboj, BiH
  • +387 (0)53 22 34 00
  • +387 (0)65 66 85 90
  • simprodoboj@gmail.com