Administrator

Administrator

Veb sajt:: http://www.trioskonsalting.com

Subota, 29 Juni 2013
Objavljeno u Reference

U svojstvu izvođača i podizvođača radova, gradjevinsko preduzeće "Simpro" Doboj gradilo je veliki broj stambenih i poslovnih objekata namenjenih tržištu, ali i objekata od javnog značaja.

 SIMPRO REF

 
 • UNDP Bosnia and Herzegovina
 • Mis Istočno Sarajevo
 • Crkveno građevinski odbor crkvene opštine Kasindol
 • Opština Brod
 • Telemax d.o.o. Laktaši
 • Dak d.o.o. Istočno Sarajevo
 • Teakom d.o.o. Prnjavor
 • Opština Petrovo
 • Željeznice RS Doboj
 • Vlada Republike Srpske
 • Republička uprava za inspekcijske poslove Banja Luka
 • Opšta bolnica "Sv. Apostol Luka" Doboj
 • Ruding d.o.o. Istočno Novo Sarajevo
 • Instalater d.o.o. Istočno Novo Sarajevo
 • Opština Istočno Novo Sarajevo
 • Dom zdravlja - Metadonski centar Doboj
 • "Prenja" Karanovac
 • "SM BiH" d.o.o. Ilijaš
 • "Bato petrol" d.o.o. Doboj
 • Vlada RS Ministarstvo prosvjete
 • Manastir Ozren
 • AD "Dobojinvest" Doboj
 • "Brčko gas" Brčko
 • Dom kulture Sjenina
 • Mercy corps Tuzla
 • Hilfswerk Austrija
 • Total Trade Doboj
 • O.Š. "Đorđe Panzalović" G. Cerani Derventa
 • Šumsko gazdinstvo Doboj
 • Vatrogasna jedinica Doboj
 • "KING" Doboj
 • SEA Tuzla
 • WORLD VISION
 • NRC Derventa
 • EG Tuzla
 • MCE/SEA Tuzla
 • IRC Banja Luka
 • Čelebić Podgorica
 • "Građevinar" Podgorica
 • Libela Banja Luka
 • MUP Republike Srpske Doboj
 • JDP Gradska toplana Doboj
 • Handicap International
 • Tvornica kreča Doboj
 • "Vektra" Podgorica
 
Subota, 29 Juni 2013
Objavljeno u O nama

    Građevinsko preduzeće "Simpro" Doboj osnovano je sada već davne 1996. godine u Doboju. U svojstvu investitora, projektanta i izvođača radova, izgradili smo veliki broj stambenih i poslovnih objekata namenjenih tržištu. Pratimo trendove u oblasti građevinarstva, tako da iz godine u godinu usavršavamo sopstvene kadrove, osavremenjujemo tehničke kapacitete i edukujemo sopstveni menadžment.

SIMPRO INFO

JIB: 4400016620001

PIB: 400016620001

Matični broj: 1859625

 

 

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, na osnovu člana 123. stav 5. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 84/02) i rješenja o ispunjenosti uslova za građenje objekata

broj 3988/09 od 03.10.2009. godine izdaje:

L I C E N C U

DOO "SIMPRO" Doboj

ispunjava uslove za građenje objekata visokogradnje, osim mašinskih i elektro instalacija, za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave

Naši partneri

UNDP Bosnia and Herzegovina, Crkvena opština Kasindol, "MIS" Istočno Sarajevo, Opština Brod, "Telemax" d.o.o. Laktaši, "Dak" d.o.o. Istočno Sarajevo, "Teakom" d.o.o., Opština Petrovo, Željeznice RS Doboj, Vlada Republike Srpske. Kompletnu referens listu pogledajte ovdje ...

O Nama

Građevinska kompanija "SIMPRO" iz Doboja osnovana je 1996. godine. U tom vremenu izgradili smo preko 100 objekata različitih namjena i gabarita. Više informacija možete saznati ovdje ...

Budimo u kontaktu

 

 • Karabegovac bb, 74000 Doboj, BiH
 • +387 (0)53 22 34 00
 • +387 (0)65 66 85 90
 • simprodoboj@gmail.com